HUISREGELS

Alle bezoekers van Zomerfeesten Wesepe dienen zich te houden aan de onderstaande huisregels. Alle aanwijzingen van de commissieleden en/of beveiligingspersoneel van Zomerfeesten Wesepe dient direct te worden opgevolgd.

* Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken en onder de 18 jaar mag er geen alcohol genuttigd worden (legitimatie verplicht).

* Er mag geen alcohol worden verstrekt door personen op het evenemententerrein aan personen die onder de 18 jaar zijn.

* Bezoekers die zich niet houden aan bovenstaande regels, dus alcohol nuttigen onder de 18 jaar, en/of degene die alcohol faciliteren voor bezoekers onder 18 jaar zal de (verdere) toegang worden ontzegd.

* Personen tussen de 18 en 25 jaar zijn verplicht tot het dragen van een polsbandje voor het verkrijgen van alcohol (legitimatie verplicht).

* Er mag geen drank worden genuttigd op het openbaar terrein in de directe omgeving van het evenemententerrein.

* In de feesttent is het niet toegestaan om re roken.

* Open vuur is niet toegestaan op het evenemententerrein en in de feesttent.

* Bezoekers dienen zich ten alle tijden te kunnen legitimeren. Bezoekers die hieraan niet kunnen/willen voldoen zullen geen toegang krijgen tot het evenemententerrein, of de toegang hierbinnen worden ontzegt.

* Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: eigen drank, eigen etenswaren, glaswerk, blikjes, drugs, spuitbussen, vloeistoffen, vuurwerk, slag- en/of stootwapens.

Het dragen van kleding voorzien van nationalistische en/of politieke uitingen is niet toegestaan. Ook is het dragen van kleding welke hoort bij een vereniging of welke aanstootgevend of discriminerend kan zijn verboden.

* Het is bezoekers niet toegestaan om met voorwerpen/drank etc. te gooien in de feesttent.

* Bezoekers dienen consumpties af te rekenen met geldige consumptiemunten. Deze zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa’s in de feesttent.

* Het is bezoekers niet toegestaan zich in afgezette en/of afgesloten gedeeltes naast, achter of binnen de feesttent te begeven.

* Stichting Dorpsfeesten Wesepe behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.

* Het is de bezoeker verboden om binnen en rondom de feesttent verdovende middelen in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen.

* Bij ordeverstoring binnen en rondom de feesttent wordt handelend opgetreden door de beveiliging en/of commissieleden van Zomerfeesten Wesepe. In geval van strafbare feiten wordt de politie gewaarschuwd.

* De bezoeker dient zich bij/tijdens calamiteiten te houden aan de instructies van de beveiliging, en/of commissieleden van Zomerfeesten Wesepe.

* De bezoeker die schade toebrengt aan eigendommen van Stichting Dorpsfeesten Wesepe of omgeving zal voor de ontstane schade/kosten aansprakelijk worden gesteld. Er zal tevens aangifte worden gedaan bij de politie.

* Stichting Dorpsfeesten Wesepe behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden de bezoeker (verdere) toegang te ontzeggen.

* In geval van afgelasting door overmacht zal er geen entreegeld gerestitueerd worden.

* Toegang tot het evenemententerrein van Zomerfeesten Wesepe zijn geheel op eigen risico van de bezoeker. Stichting Dorpsfeesten Wesepe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.

* Deelname aan programmaonderdelen c.q. activiteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

* Gebruik van de fietsenstalling en garderobe zijn geheel op eigen risico van de bezoeker.

* Het is de bezoeker verboden om op podia, stellages of andere objecten in de feesttent te klimmen.

Alle gevallen waarin bovenstaande regels en bepalingen niet voorzien, zal Stichting Dorpsfeesten Wesepe beslissen.