10 geboden van de Sallandse Schreeuwveiling

  1. Het is een schreeuwveiling, het is de bedoeling dat wanneer u een dienst of goed wilt kopen, u zo hard als u kunt schreeuwt door de feesttent.
  2. De organisatiecommissie behoudt zich het recht voor om diensten en/of goederen te weigeren of, in overleg met de aanbieder, te wijzigen tenminste tot uiterlijk 24 uur voor het houden van de veiling.
  3. De veiling geschiedt per opbod. Aan diegene die het hoogste bod uitbrengt, wordt de dienst toegewezen. De veilingmeester kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele misverstanden tijdens de veiling. Het is mogelijk dat de organiserende stichting een dienst niet verkoopt indien het bod niet voldoet aan een vereist minimumbedrag, gesteld door de aanbieder.
  4. Direct nadat de dienst is toegewezen dient de koopprijs in contanten te worden voldaan. De koper ontvangt als bewijs van aankoop een biljet waarin de overeenkomst tussen aanbieder en koper schriftelijk is vastgelegd.
  5. De afhandeling is een zaak tussen de aanbieder van de dienst en de koper van de dienst. Onenigheden of onduidelijkheden worden onderling opgelost.
  6. De koper neemt zelf contact op met de aanbieder over de datum en wijze waarop de dienst kan worden uitgevoerd en/of het goed kan worden geleverd.
  7. Alle diensten en goederen die een jaar na de veiling nog niet zijn opgenomen, vervallen aan de aanbieder, tenzij onderling anders is overeen gekomen.
  8. Er komen geen extra kosten op het uitgebrachte bod.
  9. Er zit geen garantie op de diensten.
  10. Nuttig voldoende drankjes om de keel te smeren tijdens de schreeuwveiling.